Eerst toetsen wij of je binnen de doelgroep van de regeling Blik vooruit valt. Alleen dan kun je een aanvraag indienen.

Beantwoord daarom de onderstaande vragen. Alle vragen zijn verplicht.
1 Ben je rijksambtenaar of in dienst bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
2 Werk je voor het Ministerie van Defensie, de politie, in het onderwijs of bij een zelfstandig bestuursorgaan (met uitzondering van de Autoriteit Persoonsgegevens)?
4 Doe je 3 jaar of langer hetzelfde werk bij dezelfde organisatie?
5 Zal je werkgever de opleidingskosten volledig betalen?
6 Ben je al gestart met de cursus of opleiding?
7 Heb je ooit gebruik gemaakt van een andere dienst of activiteit van het A+O fonds Rijk?